Browsing: Ekonomi

İşini belli bir yere bağlı kalmadan uzaktan yapan ve dünyada Kovid-19 ile sayıları 40 milyonu aşan “dijital göçebeler” ülkeler için önemli bir gelir kapısı olarak görülürken, söz konusu yarışın aktörleri yılda yaklaşık 123 bin dolar kazanıyor.